VÍDEO

O sector audiovisual é un dos eixes centrais da actividade de 70 Mandarinas ComunicaciónA experiencia dos seus responsables nese eido é o aval coa que a empresa se embarcou xa en varios proxectos televisivos, así como na elaboración de reportaxes e a preparación de vídeos monográficos e publicitarios.

O NOSO
DEMO REEL:

Play Video

Saber comunicar é unha porta
aberta de oportunidades.

Queremos formar parte dese proxecto que tes en mente.